فرآیند استخدام آتی نت

برای ثبت درخواست همکاری با مجموعه آتی نت لطفا نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید تا کارشناسان منابع انسانی آتی نت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل فرمایند.

فرایند استخدام آتی نت

ارسال رزومه

1.ارسال رزومه

مصاحبه مقدماتی

2.مصاحبه مقدماتی

مصاحبه تخصصی

3.مصاحبه تخصصی

مصاحبه نهایی

4.مصاحبه نهایی

آغاز همکاری

5.آغاز همکاری

فرم استخدام

تاریخ تولد
Max. file size: 2 MB.
لطفا فایل روزمه خود را پیوست کنید