سرویس VPLS

با توجه به ضعف زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز اغلب شرکتهای بزرگ کشور جهت پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون اداری و همچنین سیستم های انتقال صوت و تصویر مابین شعب که نیازمند دسترسی به ارتباطات باند وسیع به صورت اختصاصی جهت ارتباط برقراری امن و اختصاصی مابین شبکه های محلی شعب میباشد این شرکت آمادگی دارد تا ارتباط باند وسیع را با استفاده از تکنولوژی VPLS بین شعب آن مجموعه فراهم سازد. در شرایطی که شبکه های VPN عموما انتقال دیتا را از طریق پروتکل های لایه سوم، انجام می دهند.

فناوریVPLS برای ایجاد شبکه های خصوصی مجازی در لایه دو از یک پیکربندی any-to-any استفاده می نماید. به طوری که تمام کاربران یک شبکهVPLS بدون توجه به مکان فیزیکی، به صورت مجازی در یکlan قرار گرفته و بهره بردار خدمات مذکور می تواند خود مدیریت شبکه اختصاصی مربوط به خود را بدون هیچ وابستگی به تامین کننده سرویس (provider) عهده دار شود. با ایجاد شبکه VPLS مزیتهای زیر برای بهره بردار شبکه حصول خواهد بود:

امکان مدیریت ترافیک پهنای باند در هر یک از نقاط وابسته نبودن به تامین کننده سرویس جهت تخصص هرگونه IP با توجه به یکپارچگی شبکهVPLS تمامی نقاط در یکLAN تحویل مشترک میگردد. مکان مدیریت امنیت شبکه شعبات از طریق نقطه مرکزی شبکه

سرویس VPLS

مزایای مهم vpls آتی نت

امکان استفاده از فایروال متمرکز

کاهش سرور و تجهیزات شعبات

استفاده از آنتی ویروس تحت شبکه ومدیریت کلیه سیستم ها از نقطه مرکزی

دسترسی به کامپوترها بدون استفاده ازDefault Gateway در تمامی نقاط

سرویس VPLS

دسترسی به سرویس اتوماسیون اداری از طرق نام (سرور بدون استفاده از آپی آدرس)

امکان مدیریت سرویس DNS و DHCR سرور از نقطه بستر مادر

سرویس VPLS

دسترسی به سیستم های کامپیوتری در تمامی نقاطی که از طریق سرویسvpls باهم ارتباط دارند

درخواست سرویس

برای درخواست سرویس اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.