*پکیج های زمستانه آتی نت مناسب تمامی مشترکین با همه نوع مصرف ماهیانه اینترنت(کم مصرف- مصرف میانه- پرمصرف) می باشد.

* پکیح ها صرفا قابلیت خریداری مطابق مدت زمان های اعلام شده برای هر سرویس را دارند.

 

هزینه ماهیانه بسته (تومان)

سرعت مشتری

مدت زمان سرویس

قیمت بسته (تومان)

ترافیک

بین الملل ماهیانه بسته (گیگا بایت)

ترافیک داخلی ماهیانه بسته (گیگا بایت)

ترافیک بین الملل بسته (گیگا بایت)

ترافیک داخلی   بسته (گیگا بایت)

12,500

2Mbps

6ماه

75,000

42

168

252

1008

12ماه

150,000

504

2016

20,000

2Mbps

3ماه

60,000

42

168

126

504

4Mbps

6ماه

120,000

65

260

390

1560

12ماه

240,000

780

3120

25,000

4Mbps

3ماه

75,000

65

260

195

780

8Mbps

6ماه

150,000

95

380

570

2280

12ماه

300,000

1140

4560

40,000

8Mbps

3ماه

120,000

95

380

285

1140

16Mbps

6ماه

240,000

180

720

1080

4320

12ماه

480,000

2160

8640

50,000

16Mbps

3ماه

150,000

180

720

540

2160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است. کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل درهر ماه استفاده نمایند.

* حجم سرویس ها به صورت ماهیانه در ابتدای هر ماه مطابق ترافیک های اعلام شده برای هر بسته، روی حساب مشترکین شارژ می گردد.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام اولین برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

16Mbps

8Mbps

4Mbps

2Mbps

1Mbps

سرعت

720

380

260

168

108

حجم کلی ماهیانه(گیگا بایت):

80000

50000

40000

25000

20000

قیمت بست(تومان)

512kbps

256kbps

128 kbps

128 kbps

128kbps

:کاهش سرعت پس از اتمام حجم منصفانه به

*  به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل استفاده نمایند.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 

 

بسته های ترافیک اضافه

* تمامی حجم بسته ها به شکل بین الملل اعلام گردیده است.

قیمت(تومان)

میزان ترافیک

2000

1 G

6000

3 G

10000

5 G

20000

11 G