*پکیج های زمستانه آتی نت مناسب تمامی مشترکین با همه نوع مصرف ماهیانه اینترنت(کم مصرف- مصرف میانه- پرمصرف) می باشد.

* پکیح ها صرفا قابلیت خریداری مطابق مدت زمان های اعلام شده برای هر سرویس را دارند.

سرعت

مدت زمان سرویس

ترافیک بین الملل
ماهیانه بسته GB

ترافیک بین الملل
بسته GB

ترافیک داخلی
ماهیانه بسته GB

ترافیک داخلی
بسته GB

هزینه ماهیانه بسته
(تومان)

قیمت بسته (تومان)

2 Mbps

3ماه

42

126

168

504

20,000

60,000

4 Mbps

3ماه

65

195

260

780

25,000

75,000

8 Mbps

3ماه

95

285

380

1140

40,000

120,000

16 Mbps

3ماه

180

540

720

2160

50,000

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است. کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل درهر ماه استفاده نمایند.

* حجم سرویس ها به صورت ماهیانه در ابتدای هر ماه مطابق ترافیک های اعلام شده برای هر بسته، روی حساب مشترکین شارژ می گردد.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام اولین برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

16Mbps

8Mbps

4Mbps

2Mbps

1Mbps

سرعت

720

380

260

168

108

حجم کلی ماهیانه(گیگا بایت):

80000

50000

40000

25000

20000

قیمت بست(تومان)

512kbps

256kbps

128 kbps

128 kbps

128kbps

:کاهش سرعت پس از اتمام حجم منصفانه به

*  به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل استفاده نمایند.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 

 

بسته های ترافیک اضافه

* تمامی حجم بسته ها به شکل بین الملل اعلام گردیده است.

قیمت(تومان)

میزان ترافیک

2000

1 G

6000

3 G

10000

5 G

20000

11 G